תפוח הלב יסובבני

דבש מתוק יעקמני

שביל של אור יסמן לי

זו דרכי אל עצמי. 

שובבות כזו תפלטני

מים קירות אטומי חיים

מצחוק ילדי

ומדמעת כאבי

תשוקת תשובתי. 

לשוב אל המהות. 

לא לוותר על המילה. 

לא להפסיק את הצעידה. 

לגאול את הלהבה. 

להבת האהבה.