אתה רחוק ממני אלף שנות דור אתה רחוק ממני ארבעים מדרגות אור, עננים וגשם , עונות חולפות וילון מתבדר ברוח התקוות אלף שנות דור , אתה רחוק ממני.