אילו הייתי יכול

לומר לך את גודל אהבתי

את עומק הקשר העמוק שלי

את רעידת הלב

בהזכרת שמך

את שמחת האמת

בשמיעת דיבורך

את הרצון להתקרב אליך

לזעוק אליך

"אבא אני כל כך אוהב אותך!"