אילו היה את הכח לכתוב את גודל היסורים שעוברים וממרקים

למה לי כל נתיבות היסורים הללו?

חטא חטאה הארץ ובתוכה גם אני וחולשה ירדה לעולם

נשמה טהורה שוכנת בתוכי ומה אני? זיכוך אינני

נסיונות מקיפים אותי מכל צד תוקפים וממלאים עלמין

שמעו אלי עמי עם קדוש מלא יסורים בכל הרבדים

מי אני אשר אדריך או אעורר לאהבה גדולה מלאה שמחה

ובתוך הסערה עומד ומחזיק בעצים השתולים בכל מרחב דשא

אליך ואלייך אל כל אחד ואחד קריאה זו מופנית

לראות את האור העצום הנמצא בכל המציאות

לדבוק באמת השלימה הגאולה הגדולה

בבקשה