ייסורי הנשמה כואבים הם צועקים, זועקים, צורחים קשה מאוד להחזיק עצמך מים סוערים תאוות מושכות הכאב חודר דרך עצמותיי לתוך תוכיות נשמתי זועקת היא בכל כוחה חזור בתשובה! ואני חרש אבל אז נשמע צליל חלש צליל "הפכת מספדי למחול לי" קמה נשמתי והנה ניצבה והנה היא מתגברת על משבר זה ושוב אני מגלה את אורו של ד' "מלכותך מלכות כל עולמים וממשלתך בכל דור ודור"