נפץ עז נשמע קול ברק מי זה? מדוע מרגיש הוא כך? יש לעורר לתורה התורה זועקת כל יום זועקת!!! צועקת!!! מצווחת!!! ונשמות ישראל בדום! אין קול?! אין רעש קטן ביותר רק קול דממה דקה שנהפך מהר ומתהווה לשיר יפה כל כך שיר ד' בעולם זאת שירת התורה! ואותה אנחנו צריכים להוציא להאיר באור ד' בעולם זה תפקידנו העולמי! אסןר לנו להתייאש אסור לנו לפקשש אש יוקדת נמצאת בנו אש קודש לד' אלוקינו תורת חמדתנו היא מקורנו החיות, השפע הכל בא דרך עמ"י!!! ובשביל להוציא את זה יש צורך להתעלות ולהעלות לדון לכף זכות ולאהוב בכל! הכל! "ורחמיו על כל מעשיו"!