אמונה תחיה

פשטות

איש ואישה

האיש ההוא

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה