אמונה תחיה

פשטות

ארץ אהובה.

שריפה

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה