אמונה תחיה

פשטות

בחזרה, אחרי שבוע

עש(ס)ה

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה