בין הדפים הריקים,

גם אני גם אתה- נמצאים שם.

 

בין הדפים הריקים.

יש מי שמצליח לקרוא אותנו בין השורות.

אני ואתה נכנסים לשם לעיתים מזדמנות.

 יוצאים בלי מאום.

מחפשים משמעות,יגעים. זו דרכם של משוררים.

 

בין הדפים הריקים.

השארנו שם משהו זרוע, מבקשים לשוב ולקרוא בו.

אני חושבת שהשארנו שם את עצמנו.

אנחנו חותמים מחברת בשורות ריקות.

מבקשים שוב לפתוח כדי לכתוב כלום בעט מחיקה

זו דרכם של משוררים, כדי לא להיעלם מן העולם.

 

בין הדפים הריקים.

שם משוררים כותבים עצמם.

גם אני ואתה נמצאים שם.

זו דרכם של משוררים.