תורה, ודמעות ותפילות

עולים השמימה בעשן משחיר

וכל העם רואים את הקולות

של בתי כנסת נשרפים

ואותיות פורחות באויר.

זה בית אלקים

ושער השמים ננעל

ואתה בשדה, בחודש הרחמים

לא עושה למען בניך

ולא למען שמך המחולל.

שאלתי לשבת בבית השם

ובית השם מוסיף לבעור

אבל אתה נשבעת, ואתה תקיים

והשרידים המפוחמים

ימתינו לעם שיחזור.