ילדייך עזבוך
הלכו לרעות בשדות זרים
לחפש להם זהות
שאולה, קנויה, בדויה
שייכות לקבוצה נבחרת
כת, דת, קצת  אחרת
מיוחדת.
ואחרי הכל
יחזרו אלייך
עם תשובה.