זה נשבר אצלי בידיים. באצבעות מדממות בלב שותת ניסיתי לגחון, לאסוף את הרסיסים ולא הצלחתי. במקום זה רק התמלאתי עוד ועוד דם. נתקפתי אימה גדולה: עולמי מונח לפני ואין בידי לעשות מאום.