פתח דלתות חדרי-
ליבי
פזר מעלי ענני-
הפחד,
רוצה לשוט איתך-
למרחבים
בטרם יעלה השחר ויקרע-
מעלינו
רגעי אושר קסומים.

תן לי כח אותך לא לשכוח
להפליג איתך ולגנוב הגבולות
תן לי הכח להגן על האושר,
ועל הגחלת
שנותרה עוד... לוחשת
בליבי.
לא אתן לאושרנו
לשקוע ולהתפורר
בתוך אי ודאות.
              מתוך הפחד
                 נולדה            
                    ונסחפה             
                       אהבתנו