מסר כפול

לא משורר לא סופר

במילניום השלישי - מתוקן

לדאות

קישורים שאקח עימי
ודבש
עולים מעלה