מסר כפול

לא משורר לא סופר

מדוע את עומדת מאחוריי

לא מצאתי

קישורים שאקח עימי
ודבש
עולים מעלה