מסר כפול

לא משורר לא סופר

כל המילים

האותיות כבר לא שלי

קישורים שאקח עימי
ודבש
עולים מעלה