מסר כפול

לא משורר לא סופר

תרגום

את יודעת

קישורים שאקח עימי
ודבש
עולים מעלה