על המדף ערימת דפים
 עם שירים גמורים
נשכחים

את השיר שכתבתי לך

לא רציתי לגמור 
חסרה  בו רק מילה
שיישאר כך
עם סימן שאלה

?