דרך המלך
מאיצה בנו,
לנסוע במהירות
מבלי לשים ליבנו
אל הנוף שלצידי הדרך,
ולסיים את המסע בהרף עין.

לרוחב מסילת חיי
ישנם פסי האטה.
גבנונים שלפניהם
צריך לבלום,
לתת לגלגלים
לטפס בניחותא,
על גבי התלולית,
להסיט במעט
את תשומת לבי מהדרך,
להתבונן אל השדרה,
 שבתוכי פנימה,
להחליק באיטיות
במורד התלולוית
ואז לשחרר את הבלמים
ולשעוט קדימה בדרך,
  המישורית, הישרה
עד למכשול הבא
שמונע ממני לנסוע
במהירות מופרזת
לא שקולה
ומסוכנת....