חייל אלמוני

חייל אלמוני, צנחנים. גיל 22

מקום

זכרון

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה