חייל אלמוני

חייל אלמוני, צנחנים. גיל 22

זכרון

מקום

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה