נראה לי שאַת הנך אחרת
ואולי אנוכי כמו כולם
אז אם אני חפץ בך
כדאי שאהיה אחר?
ואם שנינו נהיה שונים
האמנם נהיה שונים מכולם
שמא אנחנו שונים זה מזו
ולא נוכל לרקום עתיד, משותף
של שני אנשים אחרים?
אבל כולם שונים זה מזה
ואינני רוצה להיות כמו כולם
כי אני חפץ בך כמו שאַת
אחרת ממני, אחרת מכולם.