במחלקה לטיפול נמרץ
עולה מדד יוקר המחיה.
טיפה אחר טיפה
נגרות בשקית העירוי
ונקודת התוחלת סורקת
את המסך מן הקצה ועד קצהו.
הנוירונים ששרדו מן השבץ
ניזעקו לאסיפת חירום,
אולי תהיה להם עוד הזדמנות
להשיב חיים.