סוף הדרך
אני צועד עקב בצד אגודל
בדרכי הרחק לבלתי נודע
היא צועדת בעקבותיי
קרבה אליי צעד אחר צעד
אני כבר כמעט בסוף הדרך
ובכל צעד היא קרבה יותר
ולבסוף הפכה היא לחלק ממני
אבל היא לא ידעה זאת,
כי לא היה זה סוף הדרך שלה.