המילניום השלישי

קראתי לו שיעזור לי.
"מה הבעיה"
הוא שאל.
"תירשום"
אמרתי,
"אינני יודע לכתוב"  הוא אמר,
תביא לי עכבר ומקלדת".