קניתי לי לוח חדש
החודש הראשון בו
הוא חודש אלול
החודש האחרון
הוא חודש תמוז.
אחד-עשר חודשים
די והותר
לעם ישראל.

ובין תמוז ואלול
יש עוד יום אחד
לאהבת ישראל.
כי אין לנו בית שלישי
להקריבו בין המיצרים,
לאבדו בחודש אב
בגלל שנאת חינם.