כאשר אני צועד בבוקר
אני פוגש אנשים שצועדים כמוני
אחדים יוצאים עם הכלבים....
אישה אחת קשישה
מאכילה מדי בוקר
את כל חתולי השכונה
אמא עובדת מובילה זאטוט למעון.

כמה מכל משכימי הקום
זוכרים לומר: "בוקר טוב"
למטאטא הרחובות?
אני משתדל לא לשכוח

והוא מביט עליי בהשתאות
כאילו מעולם לא אמרו לו
"
בוקר טוב"