שיננתי את הדברים
שרציתי לומר לך.
חששתי שלא אצליח
לומר את אשר עם לבי.
וכשנפשגנו,
הכל השתבש.

ראית אותי נבוך
מבלי לומר דבר.

"אולי בפעם הבאה" אמרתי,
וחשבתי,
"האם תהיה פעם הבאה"?