עין בר

משחררת את עצמי דרך הכתיבה.

כאב

ים שלי

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה