עין בר

משחררת את עצמי דרך הכתיבה.

התחושה

כאב

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה