עובדה שיש דברים
שרואים רק בחמש,
בשעת בין הערביים,
כאשר השמש נוגעת באופק
ועל רקע הים
בה מופיעה צלליתי
כמות שהיא
לא כפי שדמיינתי
כאשר הופעתי
קבל עם ועולם
בצהרי היום.
לא כפי שרציתי
שיראו אותי.

אולי אקבל
את דמותי כמו שהיא
אולי אהיה מופתע.
אולי אתמלא
חמלה על עצמי.

אבל לא אשכח
שזו דמותי האמיתית
ולמחרת אתבונן
שוב בצללית
בין הערביים
 ואתמזג עם עצמי
עם מי שאני
באמת.....