פוסע לאורך הדרכים
בלי תמרורים מזהירים
אין גם שלטים מנחים
חסרים פנסים זוהרים.
ללא אומדן מרחקים
ערכתי רשימת מטלות
קבעתי בעצמי חוקים
למרומי הפסגה לעלות.
הנופים סביבי משתנים
הנתיב נעשה תלול בכל צעד
דרכי לא סוגה שושנים
ככל שאקרב אל היעד.

בלי תמרורים,
ללא רמזורים,
לפי הקוד האתי,
שאני עצמי התוויתי.