מקצף גלי הים
מבעד לאובך
כהרף עין
אל העדשה
ומשם לרשתית
ואל התאים האפורים
והיישר אל היד
האוחזת במכחול
שטובל בצבע
ומורח על הנייר
מלמעלה למטה
ושוב כלפי מעלה
ימינה גלים
ושמאלה שחפים
ותיקון עם כתם
צהוב במרכז
תזוזה לאחור
מבט חטוף אל הים
וחזרה למכחול
ותוספת גוון כחול
וחוזר חלילה....