21/6

 

גם היום הארוך בשנה
נבלע אל תוך הדימדומים.
יש מי שנם בלילות
ומבזבז זמנו לשוא
בציפיה לזריחה החמה
וחולם חלומות בלהות,
שאינם אלא אשליה או בעתה.
אשרי האיש שצועד בחשכה,
רואה את אור הלבנה
וצופה בנצנוץ הכוכבים.
ומי שניחן בחוש יצירה
הוזה בעת דמדומים
ויוצר כשבני אדם ישנים,
מהאשמורת התיכונה ועד
למשמע קולות
מכוניות פנוי האשפה.