בכל זאת
זה נראה
אפשרי.
אבל אני
בספק,
אם ברצוני לבצע,
את כל מה
שבר-ביצוע.
ואולי דווקא
משום כך
כדאי להעיז ליצור
את מה שבספק
אם ניתן להגשים
מה שאני כל-כל
שואף לעשות.