שָבְתִּי לביתי
כי לא מצאתי
את אשר ביקשתי.
אמרו לי: לֵך לַכֶּרֶם
עם עלות השחר
אבל השחר  עלה,
ואת שיריך לא מצאתי
וחזרתי הביתה ריקם.