צועד עקב בצד אגודל
על מעקה צר שבין
שדות שיבולים
ומגדלי זכוכית.
נזהר שלא אפול
אף לא לאחד
מצדי המעקה
בתשוקה
לחוות את שניהם.

שוקע באדמה רוויה
של שדה כותנה,
וידיי משוטטות
על מקלדת המחשב.
מתבונן ביוני הדואר
המעופפות מן השובך
ואחר-כך שבות אליו,
ומסב ראשי לעבר הצג
המקרין דוא"ל יומי.

נוהג בשדרת הברושים
בכרכרה רתומה לסוסים
אל עבר המסלולים
של מטוסי הסילון,
ומודה לאל שנתן לי
את הזכות ליהנות
משני העולמות
וממה שביניהם.