פעם היית שואלת:
"מה דעתך"
כי דעתי
היתה חשובה לך.
היום דעתי
כבר לא נחשבת
כי היא שונה מדעתך
וכך אנו ממשיכים
כשלכל אחד דעה משלו.
את יודעת את דעתי
ונוהגת לפי דעתך
ואני את דעתך מכיר
ונוהג לפי עניות דעתי.
ואף-על-פי-כן
אנו עושים הכל ביחד
כאשר כל אחד עומד על דעתו

כי לאנשים יש דעות
אבל הם זקוקים
זה לזה יותר מאשר
לדעותיהם.