תצריף נשמתי

כשמביטים לתוך נישמתי
ניתן לראות פיסות פיסות
של אכזבות ושל אהבות
שזורות וארוגות זו בזו.
כל אכזבה מולידה אהבה
אכזבות לא ניתן להתיר
והאהבות אינן נפרמות.
אלה וגם אלה יוצרות
מארג מושלם של נפשי.