על חוטי החשמל ליד ביתי
מצאו מקום שבעה שחרורים
כהיי נוצות וצהובי מקור
כל אחד ישב על חוט משלו.
והשמיני העדיף לדאות
ונוצה, שנשרה,  בפיו.
ואז פצחו במנגינת חיזור.
כל שחרור תרם תו משלו.
וכשסיימו,  עפו לתוּר
אחד אחד לבחירת לבו,
שנענתה לצלילי חיזורו.