קטנה _

לפעמים הייתי רוצה שתדעו שזו אני.

צד שמאל של הזרת הימנית

כל גל נושא מזכרת

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה