להפוך כל אוייב לידיד נפש;
בזמרת שדות חיטה, קול מרגמות להחריש.
במקום בו זב דם להקים גנים שופעי תפרחת;
לחיי בניין ויצירה אורחותינו להקדיש.

כל חרב וקנה, יש להתיך למזמורת;
פצצות ותותחים - למחרשות יהיו.
ילדי העולם ישכחו מהמלחמת;
לעד כלי המשחית ידמו!