עוד פעם אחת.
אחרונה, ודי !

מה?!
את זה כבר אמרתי קודם?!
אני לא מאמינה.

אין לי עוד הזדמנות?!
ברצינות?!
הבטחתי?!
כנראה שאינני יודעת
לעמוד בהבטחות.
אבל אני מוכרחה,
רק עוד פעם אחת.
מילה שלי,
מילה של כבוד.
רק עוד פעם אחת.
אחרת,
כל מה שהיה,
היה לשוא.
נו באמת,
רק עוד פעם אחת.
מה?!
לא?!
חבל!....