משכמו ומעלה

היה האיש

משורר לאומי

צנוע ואדיב

 

במילים השתמש הוא

לתאר כמעט את הכול

ונגע בי יותר מכל

בשירי ערגה לארץ הטובה

ולאח הקטן יהודה

 

מה רבה הייתה התדהמה

שבחדשות הודיעו את הבשורה

כי אהוד שלנו הטוב

הלך לבלי שוב!!!

 

אהוד, אל תפחד

אותך ננצור לעולמי עד

את שירייך נלמד בחשק רב

נשיר, נתרגש, נאהב...

 

ובשם כל ישראל

מילה אחרונה בשבילך:

 

תודה!