מה שלמדנו ב - ג ן
מה- גננת
ושתלנו ב- גינת הגותנו:

התנהגות
הגינות
מנהיגות (הגמוניה)
מנגינות
התגוננות
הגנה (על הזולת)
גננוּת
שגעון
ג
אונות
חינוך גופני
מה שנוגע ללב
גיוונים
נהגים
נוגה
יגון.

את מילות הגנאי
הגינו בעצמנו:
גזענות
התנגדות
גינדור
גרגרנות
גילופין
ג
יהינום
מֶגַלוֹמַן

כל זה
פגאני