לאה מרחב

לומדת סיפרות במסגרות שונות. כותבת ברכות,שירים ופרוזה טרם הוצאתי ספר

תמונה מסבא

התמכרות

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה