לאה מרחב

לומדת סיפרות במסגרות שונות. כותבת ברכות,שירים ופרוזה טרם הוצאתי ספר

הבית רעד וצעק כל הלילה לקראת בוקר נשתתק

אבא

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה