לאה מרחב

לומדת סיפרות במסגרות שונות. כותבת ברכות,שירים ופרוזה טרם הוצאתי ספר

כוחי

ברכה לחנוכת

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה