אני יכול אני יכול אמר הנער, אני יכול לעשות הכל. אינך יכול, אינך יודע, אמר האב. אני יכול, אני יכול, למרות הכל. ראֵה את עיני התרות אֲחַרֵי הכל. הן רואות ומספרות למוחי הקודח. ומוחי בקדחתנות מעבד את התמונות, למילים, מילים, שנכתבות על הנייר. מביעות את כל הצער שחוויתי. אתה רואה, אני יכול, אני יכול! לעשות הכל! בכתיבה ביטאתי את כל שרציתי, את כל שחלמתי. ובחלום – את הכל עשיתי.