רוצה לצאת מפה החוצה מחוץ לכלוב הזכוכית השקוף והקר כולם חושבים שהם רואים דרכו אבל אף אחד לא רואה שום דבר הם חושבים שהם מכירים אותי הם יודעים מה צורב בנשמתי אבל הזכוכית היא משקפת רק את מה שבחוץ היא אף פעם לא מראה את האדם האמיתי הכאב הוא כמו גוש בלתי נראה כמו אויר והעולם מסביבי מתרסק לאט לאט הרי זכוכית היא חומר שביר אני יכולה לראות מה יש בחוץ אני יודעת שקיים עולם אחר אבל הקיר השקוף החלק שמקיף מכל הצדדים בפנים אותי סוגר