אהבה ראשונה בביתי ובביתך, לא אותו הצליל נשמע, גם לא אותה שפה. כי כאן ביתי ובנכר ביתך. בחלומי ובחלומך, הייתה פעם אותה אהבה, אשר בעברית פרחה. אהבת אותי ואני אותך. אוהב, אוהבת, אהבה, אמרת לי ואני לך, עת פנה היום - אורו כבה. עד פעמיך, למרוקו, ארץ נכר שמת, את אהבתנו שכחת.