תקוות השלום יושבים אנו כאן בבית התקווה בשפרעם, מהרהרים, מתווכחים, בקול רם חושבים ואת עצמנו שואלים: היש תקווה שפעם יגיע השלום וישרור בעולם? תוך שאני בכך מהרהרת, עט מהתיק שולפת ושורות אלה כותבת. שלום מילה בעברית, שָֹלאם בערבית. עברית וערבית שפות אחיות, בשמותיהן אותן אותיות וברכות השלום בהן זהות. שלום במילון פירושו שקט, שלווה ומנוחה, רעות, ידידות והיעדר מלחמה. שלום בנבואה פירושו כיתות וניפוץ חרבות וחניתות והפיכתן לאתים ולמזמרות. שלום במציאות פירושו שלום צודק, שלום אמת, שלום קר, שלום חם ושלום קבע. כל שלום מושג כפשרה, תמיד שלום טוב ממלחמה. לא קלה הדרך, עוד רבה המלאכה. למרות כל הקשיים, בדרך חתחתים נאזור כוח ונאמר: כן לשלום, לא לאיבה, כן לשלום , לא למלחמה, כן לשלום, לא לאלימות, כן לשלום , לא ליתמות. לכן, "שאו עיניים בתקווה, לא דרך כוונות, שירו שיר לאהבה ולא למלחמות." ל"מ