14/04/05


מכתם פרידה מאהוד מנור

שהלך

מאיתנו מבלי שוב.

 

השורה נחתמה,

קול הלב נדם.

השירה נתיתמה,

כל העם נדהם.