06/10/05

 

תהילת עולם

 

בפארק תל-אביבי  

מול רכבת מרכז 

באמצע דשא ירקרק 

בין אנפות ועורבים 

דוכיפת ודרורים, 

ניצב עמוד אבן 

עליו נחקק: 

"יד ללוחמים היהודים 

במלחמת העולם השניה." 

האנדרטה מנציחה, 

"לתהילת עולם" 

את גבורתם 

של מליון ומחצה 

הלוחמים היהודים, 

"שלחמו נגד גרמניה הנאצית וגרורותיה." 

אם יש את נפשך לדעת, 

את קורות הלוחמים היהודים, 

באותה תקופה אפלה, 

גש לאנדרטה וקרא! 

ולבך ימלא עצב וגאווה.