אהובי משכבר ושוב בחלומי – אהובי משכבר, שחלף ועבר. חיוך את פניו מאיר כחצי סהר. אהבתו אלי הייתה, כאהבת יעקב את לאה, לפני שגילה – כי ברחל הוחלפה.