כוחי התדע מאין שאבתי את כוחי, להתמודד עם הקשיים, לאורך החיים? ליד מיטתי, נמצאת תמונת אימי. אימי, יופייה עם השנים לא נמוג, ומבט עיניה חודרני ועמוק. בהביטי בזו התמונה, חשה אני כאילו נשמע קולה, ומנהלות אנו שיחה. היא הייתה לי כחברה, תמיד אותי לוותה, במילה ובעצה טובה. אימי, זיכרונה לברכה, הייתה אישה אצילה. לכל אשר אליה פנה, בבקשת עזרה, סייעה, ככל אשר משגת הייתה ידה. גם כיום, בהביטי בזו התמונה, חשה אני בתעצומות נפשה, של דמות זו, הנשקפת מן התמונה. בכל עת, בהרגישי בחסרונה, מביטה אני בתמונה. נזכרת וחושבת, כיצד כל מצב ניתחה, בשיקול דעת ובקור רוחה. ממנה שואבת אני כוח, לעמוד בכל משב רוח, גם אם זו רוח קדים, המייבשת ושורפת, את פרחי החיים. 21/06/96 כוחי התדע מאין שאבתי את כוחי, להתמודד עם הקשיים, לאורך החיים? ליד מיטתי, נמצאת תמונת אימי. אימי, יופייה עם השנים לא נמוג ומבט עיניה חודרני ועמוק. בהביטי בתמונה, חשה אני, כאילוּ נשמע קולה ומנהלות אנו שיחה. היא הייתה לי כחברה, תמיד אותי לוותה, במילה ובעצה טובה. אימי זיכרונה לברכה, הייתה אישה אצילה. לכל אשר אליה פנה, בבקשת עזרה, סייעה, ככל אשר משגת הייתה ידה. גם כיום, בהביטי בתמונה, חשה אני בתעצומות נפשה, של דמות זו- הנשקפת מן התמונה. בכל עת, בהרגישי בחסרונה, מביטה אני בה. נזכרת וחושבת, כיצד כל מצב ניתחה, בשיקוּל דעת, בקור רוּחה. ממנה שואבת אני כוח, לעמוד בכל משב רוּח. גם אם זו רוח קדים, המייבשת ושורפת, את פרחֵי החיים.