מכתב לאלוהי הכתיבה אלוהים, אתה אומנם נישא ורם ואני רק אחד האדם. עד היום אליך לא פניתי ושיחה איתך לא ניהלתי. אך היום , החלטתי לפנות אליך ואת בקשתי לשטוח לפניך. אנא, אלוהי הכתיבה, הכל יכול, רד נא ממושבך ברום. בא שב לידי כאן היום ושלח אליי קרן אור. אשר תפקח את עיניי לראות, את השורות, שבסיפורי חסרות וגם את אלה המיותרות. אחוז בידי על המקלדת, הצל אותי "מהתקיעה", האצל עלי השראה , בהמשך הכתיבה. הַעָלֶה לפניי נושאים, שיהיו קריאים ומעניינים. אם היצירה תהיה טובה ותחשב "לראוּיָה", אומר לך תודה בתפילת "הוֹדַיָּה."