ברכת יום הולדת לזוג ראובי הקדשה אנשים נבחנים וניכרים בסגולותיהן השונות. יש המשכילים בעלי תארים ויש אנשי מעשה, יש הכותבים ויש היוצרים בחמר, יש אמנים ויש אומנים - בעלי מלאכה ויש פשוט אנשים טובים. יש אנשים אשר בהפתח דלת ביתם מייד אדם מבחין כי נכנס הוא להיכל המדע והמשפט - כך מדברים הקירות על ידי תעודות ותארים התלויים על הקירות וספריות המדע והמשפט העומדות לאורך הקירות. יש בתים שבפתח דלתם יחוש אדם כאילו נכנס למוזאון האמנות, בשל יצירות בני הבית המכסות כל חלקה טובה. יש בתים שבהפתח דלתם מרגיש גם אדם פשוט - אורח רצוי, ללא כל חרדת קודש, אלא פשוט מרגיש בחמימות השורה בבית. ביתם של חברינו הזוג ראובני הוא כזה - בהפתח דלתם אדם חש במאור פניהם וחמימות לבבם. יש חברים של לקחת ויש חברים של לתת, אך אתם חברים על באמת. ניסן; יש אנשים שדרכם סוגה בשושנים, אך זו שלך הייתה סוגה בקוצים ודרדרים. הפתגם "אדם לעמל יולד" כאילו כוון אליך, אתה שבגיל צעיר כמעט ילד נאלצת לצאת לעבודה, כדי לסייע בפרנסת המשפחה, שירו של ביאליק "שיר העבודה והמלאכה" יכול היה לשמש לך ולנערים אחרים במצבך כהמנון. במיוחד שני בתיו הראשונים ככתוב בהם: "מי יצילנו מרעב?/ מי יאכילנו לחם רב?/ ומי ישקנו כוס חלב?/ למי תודה, למי ברכה? - לעבודה ולמלאכה! מי יתן לנו כסות בקור?/ ומי בחושך ייתן אור?/ מי יעל מים מן הבור?/למי תודה, למי ברכה? - לעבודה ולמלאכה!" למרות קשיי הקיום שלך ושל בני משפחתך השתלבת בחיי הנוער בגבעתיים וכחניך "הנוער העובד" יצאת להגשמה בנח"ל. זכית והיית בין חיילי המחזור הראשון של הנח"ל ומקימי "נחל עוז". כך היית שותף לעשיית ההיסטוריה שלנו כאן בארץ. אתה, שלא נולדת בארץ היית כצבר לכל דבר. ( כפי שאומרים: "צריך לדעת מתי להוולד. ידוע הוא שגברים מזרחיים הם המחזרים הטובים ביותר במין האנושי ואתה אכן הוכחת זאת. בדרכים לא דרכים היית מגיע כדי לבקר את אהובתך בהאחזות הנח"ל בה שירתה. יש אנשים שאפשר להתעלם מהם, אתה אינך נמנה עליהם. איך אפשר להתעלם מאדם בעל נוכחות כה חזקה כשלך? אשר קולך הרם אינו עולה על טוב לבך, אלא, מדגיש אותו. איך אפשר להתעלם מחבר בעל "ידי זהב " כשלך, אשר בהיקראו לעבודה ע"י חברים, הוא דוחה הכל, (כמעט הכל. פרט לשבת, חג ויום כיפור.) רץ לבצע את העבודה ואף שוכח לבקש- תמורה. יש אנשים שילדותם אבדה מזמן, אף אם הייתה מדושנת והם כעץ יבש, אין בהם מתכונות הילד ואינם מבינים ילדים. אתה שילדותך לא הייתה קלה, נושא בקרבך מתכונות הילד ומבין בשל כך את לב הילד. ראה עד כמה ילדים אוהבים אותך, במיוחד נכדיך. אתה סבא אהוב עליהם, בשל תכונתך זו הנקראת "התילדות". יש בתכונה זו כל כך הרבה מן החיוב, רק כמו שבכל דבר טוב צריך לשמור על המידה הנכונה. דרך הארץ שבה נהגת כלפי אמך מהווה לאנשים רבים מופת ודוגמא. במיוחד האופן בו סעדת אותה בחוליה. מסירות כזו של בן, לא פוגשים כל יום. מסירות זו דומה יותר למסירותו של הילד המוזכר בסיפור "פרח לב הזהב". אתה, כמו אותו ילד, אשר יצא לדרך ארוכה כדי להביא מרפא לאמו והיה עליו להתגבר על מכשולים רבים בדרך. לא פלא הוא שבנותיכם כיבדו אתכם במסיבה כזו, האמינן לי אתם ראויים לכך. הורים כמותכם לא כל יום מוצאים, יעידו על כך חבריכם ובני משפחכם. אתם שלא יכולתם להעניק עושר חומרי, ידעתם לתת לבנותיכם תשומת לב כה רבה המחפה על החסר החומרי. כבני מעמד הפועלים התחנכתם וחינכתם להכרה כיצד ואיך אפשר לחיות במה שיש, ללא הרגשת מרירות, באוירה טובה ובדירה נאה. כאמרתכם - "אסתטיקה אינה רק עניין של כסף". ניסן; שישים זה מחצית ממאה ועשרים. נהוג לאמר בברכת יום הולדת "עד מאה ועשרים". יש המתלוצצים ואומרים: ",עד מאה כמו עשרים". אני מאחלת לך שתזכה להכפלת גילך, בבריאות טובה ודעה צלולה. המשך ליצור דברים יפים.